Symphony of the cells massage


De symphony off the cells massage is een massagetechniek die is ontwikkeld door  Boyd K Truman. Hij Omschrijft deze massagetechniek als "een simpele en effectieve benadering om etherische oliën te gebruiken om balans en harmonie in het lichaam te creëren"'

 

Het leuke van deze techniek is dat hij simpel is en daardoor makkelijk aan te leren.De symphony of the cells methode is gebaseerd op een collectie van twaalf etherische oliën van pure therapeutische kwaliteit.

Deze massagetechniek biedt fysieke emotionele en spirituele harmonie voor het lichaam.De oliën worden op de rug voeten en schouders aangebracht volgens een voor een specifiek probleem te gebruiken protocol.

Er zijn, op dit moment, twaalf protocollen waarvoor de symphony of the cells techniek kan worden gebruikt:

Cardiovascular  Maxim protocol
Digestief protocol Neurologisch
Hormonen balance Osteo protocol
Infectieziekten Ademhalings protocol
Ontstekingen Solar protocol
Lymfevaten Stelsel Basis protocol

Het verschil met de aromatouch massage is dat deze protocollen voor één specifiek probleem worden ingezet terwijl de aromatouch het hele lichaam aanpakt.

 

Elke training bestaat uit verschillende massagetechnieken samen met een natuurlijke progressie van begrijpen van de oorsprong van ziekten, begrijpen van het systeem van het lichaam en hoe zij zich tot elkaar verhouden, en het begrijpen van de kracht van etherische oliën en andere natuurlijke voedingsstoffen en modaliteiten die zal helpen bij het welzijn.

 

Om deze technieken goed te laten werken wordt het aangeraden om tevens dagelijks aanvullende voedingssupplementen en oliën te gebruiken voor een algeheel welbevinden. Bij een behandeling wordt u door ons hier uitgebreidt over geinformeerd

 

Enkele aandoeningen waarbij deze methode behulpzaam kan zijn;

Darmkrampen, fysiek trauma, adhd, allergieën, alzheimer,astma, carpaal tunnel syndrome, chronische pijnen, dementie, depressie, diabetes,emotioneel trauma, fibromyalgie, hart & vaatziekten, hoge bloeddruk, ziekte van lyme, migraine, parkinson's, psoriasis, rusteloze benen syndroom, stress.

 

dit zijn slechts enkele voorbeelden om uitgebreidt geinformeerd te worden hoe deze massagetechniek u kan helpen adviseren wij u om vrijblijvend een afspraak te maken.disclaimer:

Deze website is informatief van aard en de administrators nemen geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de posts die worden gedaan. Deze pagina is niet bedoeld om diagnoses te doen, ziekten vast te stellen of claims te doen ter genezing van ziektes. De reacties en informatie hier gepost door de lezers en administrators van deze website is geenszins bedoeld als vervanging voor medische raad van professionele artsen. Iedereen die aan een ziekten of verwondingen lijdt, dient een gekwalificeerde arts te raadplegen.